top of page
  • Ahmet Ömer Oruç

Hemen Hemen Herkesin Bildiği ve Bilmediği Coğrafya

Yazar: Ahmet Ömer ORUÇ (12 Yaşında)

Editör: Mustafa Asım ACAR (11 Yaşında)

Şef Editör: Yağmur KARACANCoğrafya Nedir / Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Coğrafya, dünyadaki yer şekilleri, su akıntıları, dağların ve denizlerin derinliği veya uzunluğu, ekonomik faaliyetler vb. genel istatistikler ve durumların dünya haritasının üstüne yayılmış bir şekilde gösterilmesidir. Coğrafya; insanların bir konuyu, dünya üstünde kaç kişinin yaşadığını ve neyin ne kadar yapıldığını öğrenebilmek için ortaya çıkan bir daldır. Bu, ekonomik faaliyetler gibi alanların tanımıdır. Bir de haritacılıkta kullanılan coğrafya vardır. Bu coğrafyayı dağların, denizlerin, göllerin, su akıntılarının, dünyada küresel ısınmadan etkilenme oranlarının yani kısaca doğal kavramların anlatımında ve görsel üzerinde göstererek kullanırız.


Coğrafyacıların İşi Nedir?

Coğrafyacıların işi, 750-1500 tarihleri arasında genelde ikinci çeşit coğrafya olan haritacılıktı.  Bana göre, günümüz dünyasının tamamı keşfedildiği için haritacıların sayısı azaldı. Günümüzde her haritacı bir denizci değildir. Ama o yıllarda her haritacı hem denizci hem de kaşifti ve denizleri de kıtaları da avuçlarının içi gibi bilirlerdi.


Paralel (Enlem) ve Meridyen (Boylam) Nedir?

Paralel, dünyayı yatay şekilde kesen yüz seksen tane hayali çizgidir ve en büyüğü Ekvator’dur. Enlemler Ekvator’dan yukarı veya aşağıya gittikçe yani kutuplara doğru ilerledikçe, genişliği azalır. Aynı olay meridyenler için de geçerlidir. Meridyenler, dünyayı dikey olarak kestiğine inanılan yarım daire şeklinde üç yüz altmış adet hayali çizgidir. Dünyayı doğu ve batı olarak ikiye ayırır. Her bir meridyen arasında yüz on bir km2 toprak ve dört dakika zaman farkı vardır.


Eğlenceli Coğrafya:

Coğrafya aslında fizik, kimya gibi sıkıcı bir bilim dalı değildir ve pek çok alanda hakkında oyunlar oynanabilir. Mesela tarih seven veya kendilerine hayali bir imparatorluk kurmak isteyenler dünya dilsiz haritası üzerinde kendi devletlerinin toprak sınırlarını çizebilirler. Ya da dünyadaki bölgeleri veya devletleri bulma oyunu da oynanabilir. Bu konuda daha bir sürü eğlenceli oyun ortaya çıkarmak mümkün.

Comments


bottom of page